maandag 25 mei 2015

Grijze Wijze

Er zijn geen
Oude wijze mannen

Wijze oude mannen
zijn lang geleden
veel te vroeg, toch
Wijselijk overleden.

Zwijgen was hun grootste kunst
Geen woord teveel
Is hen ontvallen
En op hun grafschrift staat te lezen:

Hier ligt een mens,
alleen, en zonder meer,
zijn wijsheid is bij U gebleven.
Hij kwam
Hij zag
maar hield het voor bekeken.