maandag 11 mei 2015

Jij en Ik


Levenslijn

Waar de tijd verschijnt
Ontwaakt meteen het leven
Het duurt maar even


Jij en Ik

Een Ik zonder ‘Wij’
Is enkel ‘Ik’ en nooit ‘Jij’
Men zegt altijd ‘Hij’


Samenleven

Geen Ik zonder Wij
Verwonderd in die Ander
Aan mezelf voorbij


Ouder Worden

Een zachte mildheid
Komt met het ouder worden
Mijn hart masseren


Uitvaart

Vrienden in de kerk
Voor een laatste avondmaal
Waar er één ontbreekt
Halloween

Daar op het kerkhof
Tuin der meta-fysica
Vindt het Al zijn plaats