vrijdag 15 april 2016

Fierljeppen


Naar de overkant
Met een aanloop en een stok
Droogjes neergezetFIERLJEPPEN


Polsstokverspringen, beter bekend onder de Friese naam fierljeppen, is een sport waarbij een atleet probeert met behulp van een polsstok een zo groot mogelijke afstand over een sloot te overbruggen. Het is een traditioneel Nederlandse sport. Het Fries is verwant met het Engels, waar hetzelfde woord "far leaping" zou zijn, dus verspringen.
Het maken van een 'fierljep' bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk moeten leiden tot een zo groot mogelijke afstand. De sprong begint met het maken van een korte felle sprint van circa 30 meter naar de polsstok, gevolgd door een goede sprong richting de stok, de insprong, het klimmen naar de top van de stok om uiteindelijk met een uitsprong zo ver mogelijk aan de overkant van de sloot te landen. (bron: Wikipedia)

Een TUI- of HANG brug met 1 pijler :
(de Ottergembrug over de Ringvaart te Gent)

ook genaamd "GIRAF-brug" of "FIERLJEPPER"