vrijdag 14 november 2014

Wiskunde

Pi - Haiku

Pi, dit eigenwijs
Wonder van de wiskunde
Maakt de cirkel rond


De totale omtrek O van een cirkel, de lengte van de kromme, is:

O = 2π x r = π x d,

met pi, geschreven als π, een wiskundige constante,
r de straal van de cirkel en
d de diameter.